Play

Dette er Quadrum

En av Norges største eiendomsutviklere, Bane Nor Eiendom, etablerte Quadrum AS for å utvikle fem bygg på ”trekanttomten” mellom Kristiansand stasjon, riksvei E39 og Kvadraturen.

De første prosjektskissene ble skapt i samarbeid med den anerkjente kristiansandskunstneren Kjell Nupen (1955-2014), og består av arkitektoniske signaturbygg med flotte utsiktsforhold mot fjorden og landskapet rundt.

Bane Nor Eiendom har som mål at denne knutepunktsutbyggingen skal bli et av de viktigste landemerkene for byutvikling på Sørlandet.

Sentralt knutepunkt

Quadrum-prosjektet omfatter hele området mellom Vestre Strandgate i øst, E39-broa i nord og jernbanen i sør. Utsikten mot fjorden og over bylandskapet er en fremtredende kvalitet som få andre kontorbygg i sentrum kan skilte med.

Området ligger i et sentralt knutepunkt for infrastruktur – tett inntil jernbane, bussterminal, taxiplasser, havneterminal og Kvadraturen sentrum.

Omleggingen av E39 medfører at motorveibroen lander på bakken, og tomten blir da i enda større grad en del av sentrum. Nye gang- og sykkelstier skal adskilles fra trafikkområdene på en tydelig og god måte, slik at bydelene i vest og nord får en hyggeligere og mer tilgjengelig inngang til denne delen av Kvadraturen.

Et signaturprosjekt

Kongstanken bak utbyggingen er å skape en variert og urban funksjonsmiks av for eksempel kontorer, hotell, boliger og butikker med tilhørende parkering. Det eksisterende gatenettet i Kvadraturen, med Tordenskjoldgate og Kristian IVs gate, er videreført inn i prosjektet. Bygg som i dag stenger for utsyn i forhold til siktaksen rives, og de nye byggene anlegges i henhold til disse. På denne måten etableres attraktive siktlinjer fra byen og inn i den nye bydelen, og videre mot fjord og landskap for øvrig.

Bebyggelsen gis vinkler og skråtak for best mulig utsyn mot fjord og hei. Samtidig danner de skrå byggene vinkler som slipper maksimalt av sollys inn på plassene og skjermer for vær og vind. Det skal også opparbeides attraktive uterom mot bybildet og helt nye torgplasser innad i prosjektet.

Arkitektonisk vil Quadrum representere noe nytt, friskt og spektakulært, men likevel fremstå balansert i forhold til Kristiansands struktur og skala. Quadrum skal bli et sted hvor det er hyggelig å være, godt å arbeide og spennende å komme til. Prosjektet bidrar også til at nye arbeidsplasser etableres ved et sentrumsnært knutepunkt, slik at flere motiveres til å reise kollektivt.

I umiddelbar nærhet til Quadrum finner du:

  • Restauranter, kaféer og shopping i og rundt Markens gate
  • NSB togstasjon i Kristiansand (3 timer med tog til Stavanger og 4,5 timer til Oslo)
  • Kristiansand rutebilstasjon og bussmetrostopp med hyppige avganger øst- og vestover
  • Sykkelstier
  • Taxiholdeplass

Her finner du Quadrum