Bærekraftsmål nr. 1

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Quadrum AS har lagt stor vekt på å sikre anstendig arbeid og bidra til økonomisk vekst gjennom hele byggeprosessen. Dette inkluderer å skape gode arbeidsforhold for alle involverte parter, som entreprenører, ansatte og leverandører. Quadrum AS har også bidratt til å styrke den lokale økonomien ved å samarbeide med lokale bedrifter og oppmuntre til bruk av lokal arbeidskraft

Bærekraftsmål nr. 2

Industri, innovasjon og infrastruktur

Quadrum AS har arbeidet intensivt for å oppnå BREEAM VERY GOOD-sertifiseringen for bygg E. Vårt mål er å skape innovasjon og høy standard i bygg ved å samarbeide med lokale entreprenører. Dette styrker ikke bare kompetansen i regionen, men hever også standarden for byggeprosjekter generelt.

Våre investeringer inkluderer en ny underjordisk trasé for fjernvarme og -kjøling, som forsyner både Quadrum-prosjektet og deler av Kristiansand sentrum. Dette fremmer energieffektiv oppvarming og kjøling, og støtter bærekraftige løsninger.

Vi prioriterer også ansattes mobilitet og transport. Gjennom omfattende mobilitetsplaner tilbyr vi bærekraftige reisealternativer som kollektivtransport, sykling og samkjøring. Vi gir også håndkleservice og rabatterte alternativer for sykkelservice, samt muligheter for lån av sykler og el-biler.

Quadrum AS er stolt av vår engasjement for bærekraftig bygging og forvaltning. Vi fortsetter å arbeide hardt for å nå våre bærekraftsmål, samtidig som vi utforsker nye muligheter for forbedring og innovasjon. Vår forpliktelse til en bærekraftig fremtid er kjernen i vår virksomhet, og vi vil fortsette å være en ledende aktør innen bærekraft i bransjen

Bærekraftsmål nr. 3

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Quadrum AS har har tatt hensyn til lokale behov og kultur, og integrert infrastruktur som bidrar til økt bærekraft og livskvalitet for lokalbefolkningen. Vi ønsker at Quadrum området skal være et aktivum for lokalsamfunnet. Quadrum vil arbeide med å bidra til lokalsamfunnet gjennom kultur- og idrettsaktiviteter, og samarbeide med interessenter for å sikre at prosjektet er i tråd med deres behov

Bærekraftsmål nr. 4

Ansvarlig forbruk og produksjon

Quadrum AS har hatt fokus på ansvarlig forbruk og produksjon i alle faser av byggeprosjektet. Dette inkluderer å redusere materialavfall og ressursbruk gjennom effektiv materialstyring og gjenbruk. Vi har prioritert bruk av miljøvennlige og bærekraftige materialer i byggeprosessen for å minimere den negative påvirkningen på miljøet.

I byggefasen har vi regulert dette gjennom BREEM NOR og i driftsfasen som vi nå er i gang med vil vi aktivere BREEM in use.* Vi legger særlig fokus på energiforbruk, matsvinn, og avfallshåndtering. Dette vil være løpende arbeid som må holdes vedlike kontinuerlig og vi måler og rapporterer dette underveis.

*BREEAM In-Use er en sertifisering som vurderer bærekraftige praksiser og ytelse i eksisterende bygninger, og gir anerkjennelse og anbefalinger for å forbedre og optimalisere bygningens drift og forvaltning

Bærekraftsmål nr. 5

Stoppe klimaendringene

Matsvinn er et stort samfunnsproblem som verken er bærekraftig for lønnsomheten, klima og miljø eller fordelingen av verdens ressurser. Skal vi få endelig bukt med problemet krever det en systematisk tilnærming og samarbeid gjennom hele verdikjeden, fra produksjon av råvarer, via foredling og distribusjon, og helt frem til forbrukene.

Toma har tilsluttet seg Bransjeavtalen og skal halvere matsvinnet fra kantiner og personalrestauranter innen 2030 i tråd med FNs bærekraftsmål. Det betyr at det tas ansvar for måling og årlig rapportering av matsvinn, og at Toma aktivt deltar i samarbeidet om å redusere matsvinnet i Norge.

Totalt har 127 ledende matbransjeaktører nå forpliktet seg til å måle og levere data på sitt matsvinn og jobbe med- og rapportere på tiltak i egen bedrift og i samarbeid med andre.