Plantegninger

Oversikt over utleide og reserverte etasjer

Plan 1

Plan 2

Åpent landskap

Plan 3

Åpent landskap

Plan 4

Åpent landskap med to ulike leietakere

Plan 5

Cellekontorer + noe landskap

Plan 6

Åpent landskap i redusert etasje (skråtak)

Plan 7

Mindre etasjer som henger sammen med interntrapp som følger taket oppover

Plan 8

Mindre etasjer som henger sammen med en interntrapp som følger taket oppover

Plan 9

Kun en mesanin over møterommet i etasjen under