Teknisk beskrivelse

Arkitektur

A-lab, som har utformet E-bygget, karakteriserer det slik:

 • Unik beliggenhet i sentrum, på et kollektiv-knutepunkt
 • Utsikt over innseilingen til Kristiansand
 • Spenstig arkitektur med gode uterom
 • Moderne, funksjonelle, rasjonelle og fleksible kontorløsninger
 • Fremtidsrettede tekniske løsninger med fokus på energieffektivitet
 • Umiddelbar avstand til jernbanestopp, bussholdeplass og taxi
 • Tilrettelagt for inntil 300 arbeidsplasser
 • Felles kjøkken og dusj/garderobeanlegg
 • Felles parkeringsanlegg under byggene

All bebyggelse innen planområdet skal gis utforming med høy arkitektonisk kvalitet og god kvalitet med hensyn til materialer på alle fasader og tak. Uteområdene skal i størst mulig grad være tilgjengelig for alle og integreres med tilstøtende offentlige grøntområder. Fasadene vil være en lettkonstruksjon. Endelig fasadeutforming pågår og det vil vektlegges å finne energieffektive løsninger. Forslag til innvendig materialbruk foreligger også, men leietaker vil her kunne påvirke det endelige valget i en styrt samarbeidsmodell med utleier.

Adkomst og parkering

Parkeringsløsningene for brukerne av bygget vil være delt. Følgende kan tilbys:

 • Faste plasser i eget p-anlegg. Årlig kostnad: iht. tilbud.
 • Tidsbegrenset utendørsparkering. Årlig kostnad: iht. tilbud.
 • Det er lagt opp til sykkelparkering både ute og inne i p-kjeller.
 • Det blir tilrettelagt for felles besøksparkering i p-kjeller.

Endelige avklaringer knyttet til parkeringsløsninger forutsettes å være en del av kontraktsforhandlingene.

Materialbruk og kvaliteter

Bygg E planlegges utført med høy materialstandard og moderne tekniske løsninger. Byggene skal ha BREEAM sertifisering og tilfredsstille TEK 17. I det følgende er det gitt en kort beskrivelse av de mest sentrale elementer av materialbruk og kvaliteter:

Inngangsparti og trapper

Gulv: Keramisk flis i god kvalitet i kombinasjon med slipt betong.

Trapp i kjerner: Betongtrapp med slipte trinn og repos.

Rekkverk: Rekkverk i glass med balustre i pulverlakkert stål/alu med håndløper.

Toalettkjerner

Gulv: Keramiske fliser.

Vegger: Keramiske fliser.

Felleskorridorer

Gulv: Keramiske fliser av god kvalitet.

Vegger: Malte gipsvegger/glassvegger

Kontorlokaler

Leietaker tilbys en løsning med 70 % åpent landskap og 30 % team/cellekontor, samt møterom og andre spesialrom i henhold til romprogram og kravspesifikasjon. En uttegning av nevnte romprogram, samt en revisjon, er medregnet i leieprisen.

Gulv: Standard i kontor + gangarealer er teppefliser av god kvalitet. Parkett av god kvalitet på inntil 25 % av møterom.

Vegger: Systemvegger (v-fug) Stedbygde vegger og yttervegger er sparklet, striet og malt.

Kontorfronter: Nordia Flush front eller tilsvarende.

Himling: T-profilhimling (60cm x 60cm), med gode lydabsorbenter.

Lydkrav: Iht. Norsk Standard (mellom kontorer – 37 dBA, mellom møterom kontor – 44 dBA, mellom kontor–korridor – 24 dBA, mellom møterom og korridor – 34 dBA).

Belysning: Belysningsstyrken for de enkelte rom er i henhold til anbefalingene til kompetansenettverket. Lyskultur, og type armatur er tilpasset de enkelte rom. For arbeidsplassene er det beregnet armaturer med opp- og nedlys, nedhengt fra tak. I møterom, korridorer etc. er medtatt downlights. I møterom er det lagt inn lysdemping.

Tekjøkken: Hvitt kjøkken, lengde = 2,4m (4 moduler med overskap). Tomme moduler for oppvaskmaskin og kjøleskap. Hvitevarer leveres ikke som en del av leieavtalen.

Solavskjerming: Utvendig solavskjerming på alle solutsatte fasader. Det må vurderes et styresystem for hver leie område/ etasje/ eller fasade. Styring skal overstyres av sol/vindfølere. Anbefaler bruk av screenduk og ikke persienner. Screen er bedre egnet for vind og gir også et penere utrykk i fasadene. Innvendige gardiner/lameller kan leveres for leietakers kostnad.

Laster: Generelt er dekker dimensjonert for 4 kN/m2.

Fasader og tak: Fasadene skal leveres i glass og aluminium. Spilene i fasaden skal være 300mm som vist på fasadetegninger. Tak skal ha Sedum.

Tekniske kvaliteter og anlegg

Oppvarming og kjøling

Varmeanlegg baserer seg på oppvarming ved hjelp av fjernvarme. Det leveres fjernvarme til forvarming av ventilasjonsluft, samt til oppvarming av arealer ved bruk av radiatorer. Temperaturen styres via romføler og SD anlegg. Nødvendig kjøling av lokalene skjer via ventilasjonsluft. Kjøling til datarom og andre spesialrom kan tilbys basert på kaldt vann, for leietakers regning.

Sanitæranlegg

Sanitærutstyr leveres iht. tegninger og forskrifter. Det benyttes veggmonterte klosett.

Ventilasjon

Det er medregnet et komplett moderne balansert luftbehandlingsanlegg. Luftmengde/kvalitet i hver klimasone styres av CO2 sensorer. Ventilasjonsanlegget tilfører nødvendig friskluft for å fjerne forurensinger i inneluften og opprettholde et godt innemiljø. Varme og kjølebehov dekkes av vannbårne systemer som beskrevet ovenfor.

Det benyttes høyeffektive roterende varmegjenvinnere for å gi et lavt energiforbruk. Alle oppholdsrom med stor variasjon i personbelastning som større møterom, kjøkken etc. prosjekteres med variabel luftmengde. Det vil si at rommet ventileres med redusert luftmengde når det ikke er i bruk eller personbelastningen er lav.

Luftmengdene til hver klimacelle behov styres etter bevegelse og temperatur. I praksis betyr dette at systemene vil kjøre med redusert kapasitet i vinterhalvåret, og varierende kapasitet i sommerhalvåret alt etter gjeldende kjølebehov og om arbeidsplassen er i bruk.

Elektro / data

Det medtas 6 stikk for strøm, samt 3 stk. datapunkt/uttak, Cat.6A (valgfritt tele eller data), pr. arbeidsplass. Bygget er tilknyttet fiberkabel. UPS’er og generator kapasitet er i utgangspunktet ikke en del av standard leveransen, men kan leveres mot tillegg i leieprisen.

Brannvarslingsanlegg er tilkoplet brannvesen og nødvendige nødlysanlegg er medtatt. Området blir dekket med røykdetektorer, manuelle meldere og brannklokker i rømningsveier og fellesareal. I tillegg er det medtatt styring av dører for adgangskontroll som er i rømningsveier. Valg av system i samråd med leietaker.

Det er medtatt et kortleseranlegg m/ integrert innbruddsalarmanlegg. Kortleser system er montert på dører inn til leieareal, i fasade og innganger fra parkering. Kort leveres ut ved innflytting. Supplering av kort er en leietaker kost. Sikkerhets og adgangskortsystem velges i samråd med leietaker.

For innbruddsalarmanlegg er det medtatt akustiske glassbrudd på utvalgte steder – detektorer på bakkeplan, IR – detektorer montert i fellesareal, magnetkontakter på rømningsdører og sirener for hvert område.

Det er medtatt et porttelefonanlegg for bygget. Portapparat og kortleser blir montert i samme system.

Heiser

Sentralåpnende- eller teleskopdører. Fronter, døromramning, dørsmyg og dører i sjakt leveres med overflater i syrefast, rustfritt stål av god kvalitet. Dørene leveres med “tidlig-døråpning-funksjon». Dører monteres i helfronter. Fronter skal dekke hele åpningene, fra dekke til dekke og fra sjaktvange til vange.

Heishastighet: min.1,6 m/sek.

Trinnløs regulering ved start og stopp. Heisene skal være med god kjørekomfort. Heisstolen utføres med pålagt rustfritt, syrefast stålplate fra gulv til ca. 300 mm. Øvrig innredning skal være iht. utvalg fra leverandøren, det skal være mulig å velge innredning til heisestolen blant «høystandard-variantene».

Innvendig dør og dørsmyg utføres i syrefast, rustfritt stål. Terskler i sjakt og stol leveres i aluminium. Dører i sjakt utføres i syrefast, rustfritt stål, likeledes komplette karmer/omramminger.

 

Utbyggingsprosjektet i Quadrum er under utvikling. Informasjonen på denne nettsiden og i prospektet beskriver både visjoner og faktiske planer for området, og det endelige resultatet vil nødvendigvis kunne avvike fra det som er visualisert og beskrevet her.