Informasjonsskriv 2

Overordnet informasjon

Kruse Smith Entreprenør AS er engasjert av byggherre Bane Nor Eiendom til å bygge Nytt Politihus i Kristiansand. Vi har inngått kontrakt om å bygge A og B-bygget på til sammen ca. 17.000 m2 fordelt på 10 etasjer inkludert underetasje. Totalt er det fem bygg som skal bygges på Quadrum-tomten og vi ser frem til å igangsette arbeidene med bygg A og B. Arbeidene på byggeplass vil pågå i underkant av 2 år. Vi starter i uke 9 og skal overlevere bygget til Bane Nor Eiendom den 23.12.22.

Vi viser i denne forbindelse til møter og avklaringer i forkant av oppstart med Kristiansand Kommune v/ Miljørettet helsevern og vi vil følge de anbefalte retningslinjene fra dem.

Utgraving – fase 1

Vi vil med dette informere om at vi nå går i gang med utgraving av byggetomten av Vestre Strandgate 55. Arbeidene er planlagt å starte mandag 1. mars 2021. Prosjektet vil så langt det er mulig bidra til en forutsigbar støysituasjon fra vår byggevirksomhet med arbeid innenfor normal arbeidstid mandag til fredag frem mot sommerferien ‘21.

Peling og spunt – fase 2 og 3

Spuntarbeid vil igangsettes ca. 08.03.21 og vare en ukes tid (man-torsdag). Pelarbeidet vil pågå i ca. 12 uker, med oppstart fra 15.03.21. Prosjektet vil så langt det er mulig bidra til en forutsigbar støysituasjon fra vår byggevirksomhet. For perioden som pel og spuntarbeidene pågår, er det planlagt effektiv arbeidstid som følger, inkludert pause på til sammen 1 time pr dag:

Mandag: 09.00 – 19.00

Tirdag: 07.00 – 19.00

Onsdag: 07.00 – 19.00

Torsdag: 07.00 – 18.00

Fre.-søn.: Ingen spunt/peling

Ved å benytte arbeidsdagene effektivt 4 dager i uken vil vi anslå arbeidene til å være ferdige rundt overgang mai/ juni. Under arbeidene vil det oppstå noe støy, rystelser og støv og vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

Planlagt fremdrift

  • Spunting: uke 10
  • Peling: uke 11 – 22

Metode

For spuntingen planlegges det å bruke vibrolodd ved nedsetting for å senke støyen så langt det er mulig. For pelingen vil det benyttes fallodd og arbeidet vil gjennomføres med 2 stk. pelemaskiner, mot normalt 1 maskin, for å halvere effektiv peletid. Konsekvenser ift. støy med 2 pelemaskiner kontra 1 pelemaskin er minimale, dvs. 2-3 dB økning.

Bakgrunnen for peling i prosjektet er å sikre at bygget skal stå trygt og stabilt på området i mange år fremover. Spunting er en metode som benyttes for å sikre våre arbeider fra at byggegropen skal kollapse, samt for å ivareta jernbanesporene fra å få skader under byggearbeidene.

Under prøvepeling i uke 1 ble det utført støymålinger, registrert rystelser og vibrasjoner i grunnen samt gjennomført tilstandsvurderinger på nærliggende eiendommer. Tilstandsvurderingene er utført av Sweco Norge AS ved takstmann Svein Øksenberg og han kan nås på telefon 930 51 906.

Betongarbeider – fase 3 og 4

Betongarbeider på byggeplass vil foregår fra rundt påske og til utpå høsten. Arbeidstider for betongarbeider vil være fra mandag til fredag i hovedsak innenfor normalarbeidstid 07.00 – 19.00. Hvis det kan være aktuelt med utvidet arbeidstid utover dette, så vil vi varsle naboer i forkant.

Kontaktinformasjon

Vi vil tilstrebe å utføre arbeidene så skånsomt som mulig for omgivelsene. Dersom det likevel skulle være kommentarer til arbeidene kan representantene nedenfor kontaktes.

Dersom arbeidene påvirker beboere/brukere med spesielle behov (herunder de som har spesielt utsatte jobber, f.eks. nattarbeid/skiftarbeid eller har helseplager som fordrer at de trenger mye søvn/hvile) bes det om at Vibeke Ulstein i Kruse Smith Entreprenør kontaktes, slik at vi kan finne en alternativ løsning i perioden.

Arbeidet utføres av Seierstad pelemaskiner AS og Prodecon AS er Bane NOR Eiendoms representant på byggeplass. Kruse Smith Entreprenør AS er hovedentreprenør for arbeidene.

Kontaktinfo til Seierstad pelemaskiner AS: Hans-Henrik Seierstad, tlf. 970 58 883, e-post: hhs@seierstad.no

Kontaktinfo til Bane Nor Eiendoms prosjektleder: Jørgen Waack Viken, tlf. 930 22 783, jorgen.waack.viken@prodecon.no