Informasjonsskriv 1

Overordnet informasjon

Kruse Smith Entreprenør AS er engasjert av byggherre Bane Nor Eiendom til å bygge Nytt Politihus i Kristiansand. Vi har inngått kontrakt om å bygge A og B-bygget på til sammen ca 17.000 m2 fordelt på 10 etasjer inkludert U-etg. Arbeidene på byggeplass vil pågå i underkant av 2 år og vi starter våren-21 og skal overlevere bygget til byggherren den 23.12.22. Totalt er det fem bygg som skal bygges på Quadrum-tomten og vi ser frem til å igangsette arbeidene med bygg A og B.

Prøvepeling

Vi vil med dette informere om at vi i forkant av byggestart igangsetter prøvepeling i Vestre Strandgate 49/55. Arbeidene er forventet å starte i uke 1 (04.-08. Januar) og vil pågå i 2-3 dager. Gjennomføringen er planlagt utført innenfor normal arbeidstid i perioden. Det vil si hverdager i perioden kl 7.00 – 19.00. Under arbeidene vil det oppstå noe støy, rystelser og støv og vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

Bakgrunnen for igangsetting av prøvepeling er at vi ønsker et bedre grunnlag for valg av peletype(r), pele lengder, bæreevne i forskjellige lag samt økt bæreevne over tid, slik at vi får optimalisert pelemetoden i byggefasen. Metoden som benyttes for peling er tilsvarende som på bygg E, peling med fall lodd.

Vi skal i forkant av oppstart utføre støymålinger, registrere rystelser og vibrasjoner i grunnen samt gjennomføre tilstandsvurderinger på nærliggende eiendommer. Tilstandsvurderingene vil utføres av Sweco Norge AS ved takstmann Svein Øksenberg og han kan nås på telefon 930 51906.16

Standarden for måling av vibrasjoner ansees i utgangspunktet som konservativ med god margin til teoretisk skadegrense. Instrumenter som er installert gir Kruse Smith Entreprenør AS automatisk rapportering med varsling av enhver hendelse/vibrasjon over innlagt triggenivå. Triggenivået settes relativt lavt slik at det er god tid til å justere – eller stoppe aktiviteten før tangering av vibrasjonsgrenser.

Kontaktinformasjon

Vi vil tilstrebe å utføre arbeidene så skånsomt som mulig for omgivelsene. Dersom det likevel skulle være kommentarer til arbeidene kan representantene nedenfor kontaktes. Arbeidet utføres av Seierstad pelemaskiner AS og Prodecon AS er Bane NOR Eiendoms representant på byggeplass. Kruse Smith Entreprenør er hovedentreprenør for arbeidene.

Kontaktinfo til Seierstad pelemaskiner AS: Hans-Henrik Seierstad, tlf. 970 58 883, e-post: hhs@seierstad.no

Kontaktinfo til Bane Nor Eiendoms prosjektleder: Jørgen Waack Viken, tlf. 930 22 783, jorgen.waack.viken@prodecon.no