Signaturprosjekt

Kongstanken bak utbyggingen er å skape en variert og urban funksjonsmiks av for eksempel kontorer, hotell, boliger og butikker med tilhørende parkering. Det eksisterende gatenettet i Kvadraturen, med Tordenskjoldgate og Kristian IVs gate, er videreført inn i prosjektet. Bygg som i dag stenger for utsyn i forhold til siktaksen rives, og de nye byggene anlegges i henhold til disse. På denne måten etableres attraktive siktlinjer fra byen og inn i den nye bydelen, og videre mot fjord og landskap for øvrig.

Bebyggelsen gis vinkler og skråtak for best mulig utsyn mot fjord og hei. Samtidig danner de skrå byggene vinkler som slipper maksimalt av sollys inn på plassene og skjermer for vær og vind. Det skal også opparbeides attraktive uterom mot bybildet og helt nye torgplasser innad i prosjektet.

Arkitektonisk vil Quadrum representere noe nytt, friskt og spektakulært, men likevel fremstå balansert i forhold til Kristiansands struktur og skala. Quadrum skal bli et sted hvor det er hyggelig å være, godt å arbeide og spennende å komme til. Prosjektet bidrar også til at nye arbeidsplasser etableres ved et sentrumsnært knutepunkt, slik at flere motiveres til å reise kollektivt.