Fasade

Bane NOR Eiendom ønsker politiet velkommen til Quadrum!

Den siste dagen i april kom den gledelige nyheten om at det nye politihuset til Agder politidistrikt blir en del av Quadrum-prosjektet på jernbanetomta i Kristiansand.

Bane NOR Eiendom, en av Norges største eiendomsutviklere, etablerte Quadrum for å utvikle fem bygg på den såkalte «trekanttomten» mellom Kristiansand stasjon, riksvei E39 og Kvadraturen. Quadrum-prosjektet består totalt av fem bygg, hvorav politiet skal flytte inn i de to sørligste byggene. Det nye politihuset blir totalt på om lag 15 000 kvm.

Fremtidsrettet politihus

Det var Agder politidistrikt som bestemte seg for å flytte inn i prosjektet Quadrum, som var en av flere sentrale eiendommer i Kristiansand som politiet vurderte til sitt nye hovedsete. Politiet flytter inn 1. januar 2023 og politimester Kirsten Lindeberg uttalte følgende i en pressemelding den dagen beslutningen var et faktum:

– Dette er en stor dag for Agder-politiet. Vi er trygge på at tildelingen av kontrakt til Bane NOR Eiendom gir politiet lokaler som best dekker politiets behov inn i fremtiden. Det er samtidig gledelig at sentralene for alle nødetatene vil bli samlet i dette bygget. Dette politihuset vil bli et signalbygg i Kristiansand.

Også prosjekteier for lokalisering av nytt politihus, visepolitimester Arne Sundvoll, uttrykte stor tilfredshet over beslutning. Han uttalte til Fædrelandsvennen (30. april) at det nye bygget har fått «byens beste beliggenhet» med en sentral plassering inntil hovedfartsårene E18, E39 og riksvei 9.

Quadrum: Sentralt knutepunkt

Bane NOR Eiendoms Quadrum-prosjekt består altså av å utvikle fem signalbygg på jernbanetomta i Kristiansand. For Bane NOR Eiendom har målet fra begynnelsen av vært å skape et av de viktigste landemerkene for fremtidsrettet byutvikling på Sørlandet, tett koblet opp mot et moderne knutepunkt for kollektive reisemidler.

Det planlegges i alt 2000 kontorarbeidsplasser fordelt på 40 000 kvadratmeter. Utsikten mot fjorden og over bylandskapet blir en svært fremtredende kvalitet. Quadrum skal skape en variert og urban funksjonsmiks som arkitektonisk vil fremstå nytt og spektakulært, samtidig som det viser respekt for byens tradisjoner.

En viktig og fremtidsrettet del av prosjektet er at det oppfyller strenge krav til blant transport, forurensing, areal-, energi- og materialbruk.

Quadrum er med andre ord et på alle måter moderne og innovativt prosjekt som skal bidra til en positiv og bærekraftig byutvikling. Vi er svært fornøyde med at Agder politidistrikt valgte Quadrum som sitt nye tilholdssted, og gleder oss til fortsettelsen!

Fremdrift

  • Mars 2021 – Grunnarbeider Politihuset
  • Desember 2021 – Planlagt oppstart Statens Vegvesen Gartnerløkka
  • Januar 2022 – Innflytting E-bygg
  • Januar 2023 – Innflytting Politihuset

Politihuset på jernbanetomta

2 bygg på totalt 15 000 kvm
Innflytting 1. januar 2023
Leieavtale: 15-20 år
Ca. 400 ansatte